Productie in beweging

‘In de jaren 90 werd Mestdagh’s vanilleroomijs 2x uitgeroepen tot Belgisch beste vanilleijs’

Marc Gombert

De klant: Mestdagh Artisan

Sinds 1978 maakt Mestdagh Artisan met liefde voor het vak artisanale diepvriesproducten. Ze maken een selectie van kwalitatief hoogstaande hapjes en desserten onder hun huismerk. Op maat van de klanten maken ze bovendien exclusieve zoete bereidingen onder private label.

Luc Mestdagh begon in de jaren 70, als uitbater en tegelijk ook chef-kok van het boothotel ‘La Péniche’ in Oostduinkerke, met het invriezen van de specialiteiten van het huis: de Soufflé au Grand Marnier en de garnaalkroketten. De klanten vonden die zo lekker dat ze graag wat mee hadden naar huis.

Zijn traditioneel recept en de bewuste keuze voor echte, goede ingrediënten, zorgden ervoor dat de kroketten gewild waren over heel de Belgische kust, tot ver buiten België. Het atelier waar Luc Mestdagh zich culinair en creatief kon uitleven lag hem beter dan het hotel en hij breidde het assortiment snel uit met warme aperitiefhapjes en andere desserten. Eén van zijn sterproducten werd het artisanaal bereid kwaliteitsroomijs.

Zijn dochter Hilde stond als zesjarige al met vier pannetjes tegelijkertijd pannenkoeken te bakken voor het personeel van het hotel. Haar toekomst lag toen al vast: ze zou patissier worden – en dat deed ze – nadat ze op aanraden van vader Mestdagh een opleiding volgde aan de hotelschool. Ze trad snel toe tot het bedrijf van haar vader en samen breidden ze het gamma patisserie uit. Algauw werd het atelier onder de Péniche te klein. In 2004 verhuisden ze naar een nieuwbouw in Veurne. De leiding van het bedrijf gaf Luc Mestdagh over aan zijn dochter en haar man Marc Gombert die samen de traditie van Mestdagh verderzetten.

Luc Mestdagh
In het kort:
Bedrijf:Mestdagh
Sector:Artisanale diepvriesproducten
Uitdagingen:- Kwaliteitsverbetering
- Werkvloerorganisatie optimaliseren
- Traceerbaarheid
Oplossing:You.trace.it
Voordelen:- Kostenbesparend
- Voldoet aan wetgevend kader
- Lokale partner
- Betaalbare oplossing op maat
- Perspectieven op evolutie
Het project:

Een van de kernpunten bij Mestdagh Artisan is dat men alles zelf bereidt. Zo worden alle productbestanddelen, de amandelbiscuit voor de Javanais, de kerriesaus voor de kip, de fonds voor de sauzen, vulling voor kroketten … zelf gemaakt. Het enige wat aangekocht wordt zijn zuivere grondstoffen. Om bijvoorbeeld garnaalkroketten te maken, moeten er twintig deelwerkorders gegeven worden om uiteindelijk tot de bereiding van die ene kroket te komen. Met ongeveer 400 verschillende eindproducten heeft Mestdagh zo al snel meer dan 5.000 individuele recepten in het systeem zitten.

Dit kluwen maakt het geheel zeer complex, wat meteen ook een uitdaging betekent voor de bedrijfsadminstratie om alle product- en productiegegevens te centraliseren. Na verschillende jaren van voorspoedige groei was dit zo goed als onmogelijk geworden deze administratie nog manueel te doen. Er drong zich een keuze op om ofwel de bestaande boekhouding en facturatie, waarvan men zeer tevreden was, te vervangen door een nieuw en duur ERP-pakket of naast de bestaande software een nieuwe software voor productieadministratie en planning aan te kopen.

Na grondige marktconsultatie werd geopteerd voor het pakket ‘samengestelde voedingsproducten’ van Tracewise.

Zaakvoerder Marc Gombert licht dit toe: “Een serieuze investering doen, enkel en alleen om aan de opgelegde vereisten qua tracking & tracing te voldoen, kunnen wij ons als KMO niet veroorloven. Een dergelijk softwarepakket moet extra toegevoegde waarde brengen en het bedrijf verder rendabiliseren.”

Marc Gombert, Hilde Mestdagh
Oplossing:

Tracewise ontwikkelde een oplossing die toelaat alle batch-transformaties in het productieproces te registreren. Er werd gekozen geen werkstations in de productie te installeren maar enkel gebruik te maken van barcode scanners .

Koppelingen met bestaande systemen.

Men was reeds heel tevreden van het bestaande boekhoudpakket. Tracewise heeft een koppeling tussen dit systeem en het traceringssysteem gemaakt. Zo werd de hele bedrijfsketen aan elkaar gelinkt en kan er efficiënter gewerkt worden.

Grondstoffen– en leveranciersbeheer

In het pakket wordt een onderscheid gemaakt tussen generieke grondstoffen en specifieke grondstoffen. Generieke grondstoffen zijn de algemene producten zoals melk, suiker, … die bij meerdere leveranciers kunnen aangekocht worden en onderling perfect uitwisselbaar zijn. Een specifieke grondstof kan bijvoorbeeld speciaal gezouten boter zijn, van één bepaalde hoeve, die voor een bepaald recept uitermate belangrijk voor de speciale smaak is. Het pakket houdt ook rekening met de verschillende verpakkingsvolumes van de grondstoffen.
Op een vlotte manier kunnen bestelbonnen voor grondstoffen opgemaakt worden die per fax of e-mail automatisch naar de leverancier vertrekken. Efficiëntie en tijdswinst!

Receptie grondstoffen

Op basis van de uitgestuurde bestelbonnen voor grondstoffen kan de receptie worden voorbereid. In het magazijn “inkomende goederen” ligt voor elke binnenkomende grondstof een formulier klaar waarop de magazijnier/receptionist de details van de levering kan noteren: datum, tijdstip, gegevens over de transport unit, gegevens over de geleverde goederen (uitzicht, gewicht, temperatuur, …) en kunnen indien nodig stalen genomen worden die in het eigen of een extern labo worden geëvalueerd. Elke levering wordt voorzien van een unieke barcode, die toelaat steeds de oorsprong van de grondstof te achterhalen.

Voorraadbeheer grondstoffen

De geleverde grondstoffen worden opgeslagen in het grondstoffenmagazijn of in silo’s voor producten die in bulk worden aangeleverd. De grondstoffen worden verwerkt op basis van de FIFO-methode. Zodra de barcode gescand wordt, kan het pakket verifiëren of er zich nog oudere leveringen in het magazijn aanwezig zijn. Indien dat het geval is, wordt er een verwittiging gegeven. Voor wat betreft volumes kan ook nagegaan worden wat nog de resterende voorraad is en die kan dan bekeken worden in vergelijking met de geplande productie van de komende weken. Hieruit volgen de bijkomende bestellingen van grondstoffen.

Productieplanning

Mestdagh Artisan maakt uitsluitend hoogkwalitatieve diepvriesproducten. Gebaseerd op de verwachte verkoop en het aantal producten op stock wordt beslist welke productie batchen gelanceerd worden. Het afgewerkt product bestaat uit meerdere halffabrikaten, die op hun beurt bestaan uit andere halffabrikaten of grondstoffen. De productieplanning laat toe op basis van de hoeveelheid eindproducten de verschillende tussenstappen te berekenen en soortgelijke tussenstappen samen te voegen teneinde een optimalisatie van de productie te realiseren.

 
Productieopvolging halffabrikaten

De verschillende productie-batches die gedefinieerd werden in de productieplanning worden verdeeld over de verschillende afdelingen. Bij de start van een deeltaak wordt de barcode van het betreffende productie batchformulier ingescand alsook de barcode van de gebruikte grondstoffen en/of halffabrikaten. Grondstoffen met een beperkt verbruik per batch worden via de receptuur en de notie “actief lot” gekoppeld aan de desbetreffende batch.

Productieopvolging afgewerkte producten

Conform de in het vorige punt beschreven methode wordt ook de laatste stap tot afgewerkt product gerealiseerd. De afgewerkte producten worden dan individueel of in groep verpakt. Op de groepsdozen worden etiketten gekleefd die, met behulp van de software, volledig aanpasbaar zijn en de standaard gegevens uit de database zoals THT, ingrediënten, allergenen, … integreren. Zodra de producten volledig klaar zijn, worden ze naar het diepvriesmagazijn voor vooraf ingevroren producten gebracht te worden.

Voorraadbeheer afgewerkte producten

De voorraad afgewerkte producten zit volledig in de database en alle gegevens van deze producten zijn gekend. Tenzij het om specifieke bestellingen gaat, al dan niet met aangepaste etiketten, die als één geheel worden beschouwd en als dusdanig worden uitgeleverd. Bij het uitleveren wordt steeds de FIFO methode toegepast. De software laat ook toe voor traagroterende producten een strenge bewaking te doen van de THT-datum.

Expeditie

Op basis van de ontvangen bestellingen worden er picking-lijsten opgesteld die toelaten de juiste producten te nemen in het magazijn en door scanning van de barcode deze te koppelen aan een bepaalde levering. De verschillende leveringen worden dan verdeeld over verschillende routes, in functie van de afstand en de volumes.

 

‘ Het mooie aan You.Trace.IT is dat je er je eigen draai aan kan geven, zodat het perfect aansluit op je bedrijfsvoering’

Integratie… volgens wens….

De oplossing die bij Mestdag Artisan geïmplementeerd is, bestaat uit een standaardproduct “samengestelde voedingsproducten” die vlot kan aangepast worden aan de noden en wensen van elk bedrijf. In deze “Mestdagh Artisan-configuratie” is geopteerd om geen pc’s of schermen in de productiehal te gebruiken, maar wel opdrachtpapier en etiketten met barcode. Ook voor de mogelijke koppeling aan weegsystemen werd niet geopteerd. Het linken van loten in functie van Tracking en Tracing gebeurt door het scannen van de op de documenten en etiketten aanwezige barcodes. Deze keuze heeft als voordeel dat de technische installatie beperkt blijft.

Bij andere klanten werd wel geopteerd voor de koppeling aan weegschalen en het gebruik van “touch screens” voor ingave van gegevens. De technische installatie evenals de programmatie is dan duurder maar de gegevens worden real time aan het systeem aangeboden en zijn dus ook in rapporten real-time aanwezig.

  

You.model.it

You.trace.it is gebaseerd op het door Tracewise ontwikkelde platform, You.model.it, dat toelaat om alle specifieke bedrijfsprocessen en noden te modelleren volgens de behoeften. Zo is het systeem steeds aangepast aan de werk-wijze van de klant.

Enkele voordelen:

Focus op de voedingssector.

Met het pakket You.Trace.IT biedt Tracewise een betaalbaar standaardpakket voor de voedingssector dat volledig configureerbaar is volgens de noden van de klant.

Specifieke integratie

Door de focus op de voedingsindustrie gaat Tracewise graag mee tot op de werkvloer om ook oplossingen te bieden voor specifieke problemen.

Recepturenbeheer

Door de grote diversiteit aan producten en vormen kon het voor de werknemers in de productie vaak verwarrend zijn welke recepten van toepassing waren. Daarom heeft You.Trace.It de recepturen gekoppeld aan de productieopdrachten. Zo is steeds de meest recente versie van het recept aanwezig bij de productie en kan verwarring uitgesloten worden.

Allergenen & labellen

Conform het recepturenbeheer kan men automatisch de allergenen weergeven en aanpassen op de productlabels. Dit door een koppeling tussen de recepturen, de eigenschappen van grondstoffen en halffabrikaten.

Productieplanning

Ondanks de grote diversiteit aan eindproducten zijn er slechts een beperkt aantal basisproducten en halffabrikaten nodig. Vaak zijn vorm, volume of afwerking de factoren waarin de producten zich onderscheiden. Dit laat toe via een gedegen planning van de eindproducten een hergroepering te doen bij het aanmaken van de benodigde halffabrikaten. Dit zorgt voor meer efficiëntie en een verhoogde beschikbaarheid van materiaal en personeel.