De Europese levensmiddelenwetgeving 178/2002 verplicht alle voedselproducenten een traceerbaarheidssysteem te implementeren. De you.integreat.it suite maakt het mogelijk klantspecifieke oplossingen te configureren, kwaliteitsopvolging te realiseren voor alle procesfasen van een productie en te voldoen aan de strenge eisen op een flexibele en kostenefficiënte manier. De suite bestaat uit:

you.model.it – ontwikkelen

Een ontwikkelingstool om you.trace.it-functionaliteiten te configureren en uit te breiden. Creëert een traceringsmodel, past code en gebruikersomgeving aan en realiseert uw gegevensuitwisseling.

you.trace.it – inzetten

Traceerbaarheid en kwaliteitsbeheer voor de eindgebruiker als resultaat van de ontwikkelingsomgeving you.model.it. De functionaliteiten van het standaard objectmodel kunnen steeds uitgebreid worden!