Bimsoft biedt u een complete oplossing

Analyse

Door voorafgaand aan iedere implementatie van onze softwareoplossing een zo compleet mogelijke analyse te maken van uw situatie ter plaatse, willen wij u zo goed mogelijk bijstaan.

Het doel is ons systeem optimaal te laten aansluiten bij jullie werkwijze, jullie process flow en niet omgekeerd. Uit een vergaande analyse kan blijken dat er meerdere opties zijn, waaruit in samenspraak de beste keuze kan geïmplementeerd worden. Dit resulteert in veel gevallen eveneens in het maken van de juiste keuze voor de in te zetten hardware voor input en output van alle gewenste gegevens voor een correcte traceerbaarheid en kwaliteitscontroles.

Hardware

Manuele input is steeds een optie, maar meestal niet de meeste optimale. Menselijke fouten proberen we zo veel mogelijk te vermijden. Daardoor wordt in veel gevallen bijvoorbeeld gebruik gemaakt van barcode scanners om grondstoffen en/of halffabrikaten te registreren. Gewichten kunnen automatisch in de software worden ingelezen door gebruik te maken van aangesloten weegschalen. Een eenvoudige ingave van bijkomende gegevens kan in een productieomgeving gebeuren via het inzetten van touchscreens al of niet in combinatie met een industriële pc, afhankelijk van de nodige beschermingsgraad (bv. IP 65, IP66). Onze oplossingen kunnen ook via PLC’s communiceren met jullie machines, enz.

Touchscreen: Beckhoff – Scanners: Honeywell, Zebra – Weegschalen: AWT, Precisa – Labelprinters: Toshiba
Opleiding

Uiteraard ondersteunen wij al uw medewerkers bij het implementeren van onze oplossingen en wordt de nodige opleiding voorzien. Daarna kan er steeds met ons contact worden opgenomen voor support en bieden wij u een onderhoudscontract aan voor updates van onze software.