Laboratory Information Management System

You.analyse.it is een toepassing waarmee de bedrijfsprocessen in een laboratorium kunnen gestroomlijnd worden.
Een tool die meerdere aspecten van het operationeel beheer in een laboratorium ondersteunt en toelaat op een vlotte manier gegevens te bewaren. Dit is een unieke basis voor rapportering en gegevensinterpretatie.

You.Model.IT
You.Analyse.IT is gebaseerd op het door Tracewise ontwikkelde platform You.Model.IT, dat toelaat om alle specifieke bedrijfsprocessen en noden te modelleren volgens de behoeften. Zo is het systeem steeds aangepast aan de werkwijze van de klant.

Inventarisatie en archivering

 • Personeel
 • Materialen
 • Toestellen
 • Staalnames
 • Analyses
 • Keuringscertificaten

Processen

 • Receptie van staalnames

Van waar komen ze? Van wie komen ze? Welke analyses moeten er gebeuren? Wat zijn de controlestalen? Zijn er

 • eventueel externe analyses aan te koppelen? Etc.
 • Analyses

Te gebruiken hulpstoffen? Welke stalen werden verwerkt? Wat zijn de resultaten? Tegen welke normen moet de resultaten afgetoetst worden? Etc.

 • Planning

Op welk tijdstip moeten welbepaalde analyses uitgevoerd worden?

 • Opslag van resultaten

Naast interne gegevens, voorraad, testresultaten, … kunnen allerhande externe documenten, keuringsrapporten, Microsoft Word-documenten, pdf-documenten e.d. op elk niveau worden gekoppeld.

 • Verwerking en rapportering van de resultaten
 • Trending: Voldoen de resultaten aan de te verwachten resultaten? Evolutiewaarden: Hoe evolueren de waarden in de tijd?

Functioneel

Voorraadbeheer

Door receptieloten aan te maken voor alle binnenkomende producten (reagentia, stalen,…) is steeds een up-to-date voorraad bekend. Elke levering wordt voorzien van een unieke barcode die steeds toelaat de oorsprong van alle artikels te achterhalen. Door bij het gebruik ervan de barcode te scannen kan er eventueel gecontroleerd worden of er gewerkt wordt via de FIFO-methode.

Kwaliteitscontroles

Op ieder procesniveau kunnen kwaliteitscontroles en analyses worden toegevoegd.
Klanten- en leveranciersbeheer
Ook de meest uiteenlopende CRM-gegevens kunnen met you.analyse.it beheerd worden.

Traceerbaarheid

Tracewise ontwikkelde een systeem die toelaat alle analysegegevens te registreren om op een eenvoudige manier een volledige traceerbaarheid mogelijk te maken.

Efficiƫntie

Door koppelingen met diverse toestellen te realiseren kunnen meetgegevens real-time ingelezen worden. Het gebruik van barcodes vermindert ook duidelijk het aantal menselijke fouten.

Uitbreidbaarheid

Door gebruik te maken van you.model.it is het mogelijk de meest uiteenlopende configuraties samen te stellen om zo nauw mogelijk aan te sluiten bij elke laboratoriumomgeving.