Bimsoft ontwikkelde een oplossing die toelaat alle lot-transformaties in een productieproces te registreren in combinatie met geïntegreerde kwaliteitscontroles, specifiek gericht op de voedingsindustrie.

Omwille van de vele uiteenlopende manieren van werken hecht Bimsoft veel belang aan het steeds personaliseren van het aangeboden tracerings- en kwaliteitscontrolesysteem. Een integratie kan real-time gegevensuitwisseling met uw printers, etiketteermachines, barcodescanners, RFID-lezers, weegschalen en verpakkingsmachines ondersteunen, zelfs gebruik makend van uw PLC’s en ERP-systeemdatabanken.

De kenmerken van onze oplossing dekken diverse segmenten binnen de voedingsindustrie af
- Groenten - vers & diepvries
- Maalderijen
- Dierenvoeders
- Kant-en-klare maaltijden
- Eieren
- Zuivel
- Aardappelen
- Brouwerijen
- Bottelarijen
- Vleesindustrie
Grondstoffen– en leveranciersbeheer

In het pakket kan onderscheid gemaakt tussen generieke grondstoffen en specifieke grondstoffen. Er wordt rekening gehouden met de verschillende verpakkingsvolumes van de grondstoffen. Op een vlotte manier kunnen bestelbonnen voor grondstoffen opgemaakt worden die al of niet electronisch naar de leverancier vertrekken.

foto Mestdagh Artisan

Receptie grondstoffen

Op basis van de uitgestuurde bestelbonnen voor grondstoffen kan de receptie worden voorbereid. Er kan gewerkt worden met een formulier waarop de magazijnier of receptionist de details van een levering kan noteren: datum, tijdstip, gegevens over de transport unit, kwaliteitsgegevens over de geleverde goederen (uitzicht, gewicht, temperatuur, …) of er kan gewerkt worden met een barcodescanner om alle gegevens ogenblikkelijk digitaal te registreren. Indien wenselijk kunnen stalen genomen worden voor verdere analyse. Elke levering kan worden voorzien van een unieke barcode, die toelaat steeds de oorsprong van de grondstof te achterhalen.

Voorraadbeheer grondstoffen

Bij het verwerken van grondstoffen kan, indien bijvoorbeeld gewerkt wordt op basis van de FIFO-methode, gecontroleerd worden via het scannen van de barcodes of de meest logische loten worden gebruikt. Voor wat betreft volumes kan ook nagegaan worden wat de nog resterende voorraad is, al of niet rekening houdend met de geplande productie van de komende periode. Dit laat toe tijdig bijkomende bestellingen voor grondstoffen te plaatsen.

foto Duvel Moortgat

Productieplanning

Een afgewerkt product kan bestaan uit meerdere halffabrikaten, die op hun beurt bestaan uit andere halffabrikaten of grondstoffen. Een productieplanning laat toe op basis van de hoeveelheid eindproducten de verschillende tussenstappen te berekenen en soortgelijke tussenstappen samen te voegen teneinde een optimalisatie van de productie te realiseren.

Productieopvolging halffabrikaten

De verschillende productie-batches die gedefinieerd werden in de productieplanning kunnen afzonderlijk opgevolgd worden door bv. een batchformulier in te scannen, samen met de barcodes van gebruikte grondstoffen en/of halffabrikaten. Grondstoffen met een beperkt verbruik per batch worden via de receptuur en de notie “actief lot” gekoppeld aan de desbetreffende batch.

Een alternatief voor het registreren van de gebruikte producten kan gebeuren via een op maat gemaakte oplossing op een touchscreen.

Productieopvolging afgewerkte producten

Conform een gewenste methode wordt ook de laatste stap tot afgewerkt product gerealiseerd. Afhankelijk van de in gebruik zijnde verpakkingen worden de nodige etiketten afgedrukt om eventueel geautomatiseerd op de verpakkingen aan te brengen. Alle labels zijn volledig aanpasbaar en bevatten standaardgegevens uit de databank zoals THT, ingrediënten, allergenen, SSCC-code, etc.

foto Lilly’s Cakes

Voorraadbeheer afgewerkte producten

De voorraad afgewerkte producten zit volledig in de database en alle gegevens van deze producten zijn gekend waardoor een voorraadbeheer voor het magazijn mogelijk is.

Expeditie

Op basis van de ontvangen bestellingen kunnen picking-lijsten worden opgesteld die toelaten de juiste producten uit het magazijn te nemen en deze door scanning van de barcode te koppelen aan een bepaalde levering. Verschillende leveringen kunnen verdeeld worden over verschillende routes, in functie van bv. afstand en volumes.

   

‘ Het mooie aan You.Trace.IT is dat je er je eigen draai aan kan geven, zodat het perfect aansluit op je bedrijfsvoering’

Enkele voordelen:

Focus op de voedingssector

Met het pakket You.Trace.IT biedt Bimsoft een betaalbaar standaardpakket voor de voedingssector dat volledig configureerbaar is volgens de noden van de klant.

Specifieke integratie

Door de focus op de voedingsindustrie gaat Tracewise graag mee tot op de werkvloer om ook oplossingen te bieden voor specifieke problemen.

Recepturenbeheer

Door een grote diversiteit aan producten kan het voor werknemers in productie vaak verwarrend zijn om uit te vissen welke recepten van toepassing zijn. Daarom heeft You.Trace.It recepturen gekoppeld aan productieopdrachten. Zo is steeds de meest recente versie van een recept aanwezig bij de productie en kan verwarring uitgesloten worden.

Allergenen en labels

Conform het recepturenbeheer kan men automatisch de allergenen weergeven en aanpassen op de productlabels. Dit door een koppeling tussen de recepturen, de eigenschappen van grondstoffen en halffabrikaten.

Productieplanning

Vaak zijn vorm, volume of afwerking de factoren waarin de producten zich onderscheiden. Dit laat toe via een gedegen planning van de eindproducten een hergroepering te doen bij het aanmaken van de benodigde halffabrikaten. Dit zorgt voor meer efficiëntie en een verhoogde beschikbaarheid van materiaal en personeel.

foto Mestdagh Artisan